Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Czytaj dalej

W naszych działaniach kierujemy się przede wszystkim:

Profesjonalną obsługą mieszkańców.
Racjonalizacja wydatków finansowych.
Pozyskiwaniem środków pieniężnych pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
Podnoszeniem komfortu użytkowania nieruchomości.
Utrzymaniem lub podnoszeniem wartości nieruchomości.
Zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Oferta

Nasza oferta kierowana jest do Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych, Deweloperów i właścicieli nieruchomości komercyjnych.

Wspólnoty mieszkaniowe
Spółdzielnie mieszkaniowe
Deweloperzy
Nieruchomości komercyjne
Nieruchomości prywatne
  • Administrowanie oraz zarządzanie nieruchomościami.
  • Obsługa prawna wewnętrznego działu prawnego.
  • Obsługa windykacyjna.
  • Koordynowanie procesu zgłaszania oraz likwidacji usterek.
  • Pośrednictwo w wynajmie lokali usługowych.
  • Okresowe raportowanie wszystkich procesów.
  • Przeprowadzenie dokładnej analizy bieżących kosztów eksploatacyjnych oraz stworzenie planu optymalizacyjnego mającego na celu zmniejszenie kosztów niezbędnych do utrzymania obiektu
  • Obsługi ekonomiczno-finansowej
  • Zarządzania procesem egzekwowania rękojmi i gwarancji
budynki

Ponad 20 lat historii

Firma MIRJAN działa na rynku zarządzania i administrowania nieruchomościami nieprzerwanie od 1994 roku. Pierwotnie działała pod firmą "MIRJAN Janina Bartkiewicz", po przekształceniu działa w formie spółki prawa handlowego pod firmą MIRJAN Sp. z o.o. Jest liderem na stołecznym rynku nieruchomości.

Z niektórymi ze wspólnot mieszkaniowych współpracujemy od początku prowadzonej działalności. Wieloletnie doświadczenie, stały rozwój powiązany z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań sprawił, że możemy wspierać naszych kontrahentów w sposób elastyczny i przedstawić ofertę całkowicie dostosowaną do ich potrzeb.

Wiemy, że wygląd i stan techniczny budynków wpływa na wartość położonych w nim lokali. Chcemy, aby dzięki podejmowanym działaniom wartość mieszkań naszych klientów stale utrzymywała się na wysokim poziomie.

70

Wspólnot i Spółdzielni mieszkaniowych

Skontaktuj się z nami

lokalizacja

MIRJAN Sp. z o.o.
Al. Szucha 2/4 lok. 50
00-582 Warszawa,

Biuro czynne
godziny otwarcia

Poniedziałek 10.00-18.00

godziny otwarcia

Wtorek - Piątek 8.00-16.00

Księgowość
wtorek-czwartek

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000671354; REGON: 366947227; NIP: 5291816222