Mirjan

Pytania? Zadzwoń do nas (22) 621 69 00

O firmie

Firma MIRJAN istnieje od 1 sierpnia 1994 roku. Od kilkunastu lat zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami. Jest to działalność, która bez dużego zaufania ze strony podmiotów, które zlecają nam usługę nie może być wykonywana. Nam zaufało wielu a w zamian mają zadbane nieruchomości pod względem technicznym oraz estetycznym. Zarządzanie nieruchomościami to również dbanie o ich atrakcyjność. Wiemy, że wygląd i stan techniczny budynków wpływa na cenę położonych w nim lokali. Chcemy, aby dzięki podejmowanym działaniom wartość mieszkań naszych Klientów stale utrzymywała się na dobrym poziomie.

W naszych działaniach kierujemy się przede wszystkim:

  • zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia;
  • racjonalizacją wydatków finansowych;
  • pozyskiwaniem / pomnażaniem środków pieniężnych pochodzących ze źródeł zewnętrznych;
  • podnoszeniem komfortu użytkowania nieruchomości;
  • utrzymaniem lub podnoszeniem wartości nieruchomości;
  • profesjonalną obsługą mieszkańców.

Największą wartością firmy MIRJAN są jej współpracownicy oraz partnerzy biznesowi, kierujący się podstawowymi zasadami etyki zawodowej, którymi są:

  • profesjonalizm i uczciwość;
  • godność i szacunek;
  • pasja i zaangażowanie.

Powyższe wartości, w połączeniu ze standardami zawodowymi, stanowią bezcenny kapitał firmy i stanowią podstawę budowania zaufania u naszych klientów.

Działamy także w oparciu o Politykę bezpieczeństwa danych osobowych, która daje właścicielom nieruchomości gwarancję prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.