Mirjan

Pytania? Zadzwoń do nas (22) 621 69 00

Dla spółdzielni mieszkaniowych

 

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Usługa administrowania dla spółdzielni jest w wielu zakresach odmienna niż we wspólnotach mieszkaniowych z uwagi na inna podstawę prawną działania spółdzielni. Od wielu lat współpracujemy ze spółdzielniami wykonując usługę administrowania, w tym uczestnicząc w podsumowaniu działalności Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej, czyli w lustracji. Jesteśmy otwarci na wykonywanie usługi administracyjno – księgowej lub tylko administracyjnej lub tylko księgowej. Rodzaj usługi uzależniony jest od oczekiwań zleceniodawcy.

Do codziennej współpracy proponujemy dedykowane osoby - Administrator, Zarządca i Księgowy. Współpraca z określonymi osobami ułatwia rozwiązywanie wielu spraw.

Obsługa techniczna nieruchomości

  • Nadzór na służbami serwisowymi w celu zapewnienia bieżącej konserwacji instalacji obiektów budowlanych, budynków, budowli i urządzeń wyposażenia technicznego, oraz zapewnienia utrzymania instalacji technicznych w ciągłej sprawności.
  • Bieżąca współpraca z właścicielami oraz doradztwo techniczne przed, w trakcie i po zakończeniu inwestycji.
  • Nadzorowanie realizacji świadczeń gwarancyjnych kontrahentów.
  • Prowadzenie okresowych przeglądów oraz kontroli technicznych;.
  • Nadzór, kontrola i koordynacja realizacji zawartych umów na dostawy usług dla nieruchomości w zakresie:
  • kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń;
  • prac konserwatorskich i remontowych;
  • dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
  • utrzymania czystości,
  • ochrony.
  • Nadzór realizacji prac remontowych i modernizacyjnych w ramach opracowanych budżetów.
  • Sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska w imieniu Właścicieli obiektu. 

Obsługa finansowo-księgowa

  • Analiza i optymalizacja kosztów funkcjonowania nieruchomości.
  • Wdrażanie działań zmierzających do generowania przychodu z części wspólnych nieruchomości.
  • Pełna obsługa księgowa spółdzielni mieszkaniowych.

Obsługa prawna

  • Doświadczony dział prawny świadczy pomoc prawną we wszystkich sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Spółdzielni Mieszkaniowych. Organizuje również szkolenia dla nowo powołanych członków zarządów oraz rad nadzorczych Spółdzielni Mieszkaniowych na temat odpowiedzialności związanej ze sprawowaną przez nich funkcją.

Współpracując z nami przyszli członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej zyskują:

  • Bezpieczeństwo - ciągłość zatrudnienia kadry pracowniczej oraz stale wdrażane nowe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji gwarantują ciągłość wszelkich procesów związanych z administrowanymi nieruchomościami.
  • Oszczędności - duża liczba obsługiwanych nieruchomości pozwala nam na tworzenie grup zakupowych i efektywne negocjowanie cen w imieniu naszych kontrahentów. Organizujemy cykliczne przetargi na dostawę energii elektrycznej, gazu, usług ubezpieczeniowych, usług bankowych, oraz wszelkich usług związanych z okresowymi obowiązkami utrzymania stanu technicznego nieruchomości.
  • Profesjonalizm - wieloletnie doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług wzbogacony o unikatowe rozwiązania.Innowacyjność - stale śledzimy oraz wdrażamy najnowsze rozwiązania technologiczne:
    • Masowa komunikacja smsowa pozwala na bezpośrednie informowanie każdego członka Spółdzielni Mieszkaniowej o wszelkich awariach, planowanych przerwach w dostawach mediów, przeglądach oraz brakach wpłat. Takie rozwiązanie wpływa również na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Każda aktywność administracji oraz wszelkich wykonawców jest komunikowana w ten sposób mieszkańcom, co zmniejsza ryzyko działań fałszywych wykonawców, coraz częstszych na terenie województwa mazowieckiego.
    • Elektroniczny system głosowania pozwala na szybkie i efektywne głosowanie nad uchwałami.
    • Każdy właściciel lokalu otrzymuje dostęp do indywidualnego konta internetowego pozwalającego na bieżąco monitorować stan swoich wpłat, obciążeń oraz rozliczeń finansowych.

ZAPYTAJ O OFERTĘ