Mirjan

Pytania? Zadzwoń do nas (22) 621 69 00

Dla wspólnot mieszkaniowych

 

Oferujemy pełen zakres usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi.

Obecność dedykowanego Administratora i Zarządy, dedykowany Księgowy.

W większości Wspólnot, jakie obsługujemy nasze usługi realizujemy poprzez dedykowane osoby oddelegowane do obsługi konkretnej nieruchomości. Zapewniamy bieżący nadzór licencjonowanego zarządcy nieruchomości, który jest bezpośrednim przełożonym dedykowanego administratora oraz menadżerem opiekującym się nieruchomością strategicznie. Poza dedykowanym administratorem oraz zarządcą księgowość wspólnoty prowadzi dedykowana osoba.

Zespół obsługujący nieruchomość zawsze posiada bogate zaplecze wsparcia merytorycznego w postaci licznych szkoleń wewnętrznych oraz wiedzy doświadczonych ekspertów różnych dziedzin.

Aktywne zarządzanie i administrowanie, procedury i harmonogramy.

Bieżące działania administratora, zarządcy oraz księgowości prowadzone są w oparciu o procedury wewnętrzne oraz harmonogramy. Zawsze dążymy do ustalenia cyklicznych spotkań przeglądowych z Zarządem Wspólnoty lub Radą Mieszkańców. Podczas takich spotkań składany jest raport z realizacji dotychczasowych zadań oraz ustalane są priorytety na następny okres.

Realizujemy aktywne zarządzanie i administrowanie nieruchomością, nasi przedstawiciele wykazują się inicjatywą, przedstawiają pomysły dotyczące usprawnień i modernizacji, alarmują o problemach przedstawiając propozycje ich rozwiązania. Zawsze staramy się zachować częste kontakty z właścicielami mieszkań, również za pośrednictwem nowych technologii informatycznych.

Obsługa techniczna nieruchomości.

 • Nadzór na służbami serwisowymi w celu zapewnienia bieżącej konserwacji instalacji obiektów budowlanych, budynków, budowli i urządzeń wyposażenia technicznego, oraz zapewnienia utrzymania instalacji technicznych w ciągłej sprawności.
 • Bieżąca współpraca z właścicielami oraz doradztwo techniczne przed, w trakcie i po zakończeniu inwestycji.
 • Nadzorowanie realizacji świadczeń gwarancyjnych kontrahentów. • Prowadzenie okresowych przeglądów oraz kontroli technicznych;.
 • Nadzór, kontrola i koordynacja realizacji zawartych umów na dostawy usług dla nieruchomości w zakresie:
 • kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń; • prac konserwatorskich i remontowych;
 • dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
 • utrzymania czystości,
 • ochrony.
 • Nadzór realizacji prac remontowych i modernizacyjnych w ramach opracowanych budżetów.
 • Sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska w imieniu Właścicieli obiektu.

Obsługa finansowo-księgowa

 • Analiza i optymalizacja kosztów funkcjonowania nieruchomości.
 • Wdrażanie działań zmierzających do generowania przychodu z części wspólnych nieruchomości.
 • Pełna obsługa księgowa wspólnot mieszkaniowych.

Obsługa prawna

 • Doświadczony dział prawny świadczy pomoc prawną we wszystkich sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wspólnot Mieszkaniowych. Organizuje również szkolenia dla nowo powołanych członków zarządów Wspólnot Mieszkaniowych na temat odpowiedzialności związanej ze sprawowaną przez nich funkcją.

Współpracując z nami przyszli członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej zyskują:

 • Bezpieczeństwo - ciągłość zatrudnienia kadry pracowniczej oraz stale wdrażane nowe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji gwarantują ciągłość wszelkich procesów związanych z administrowanymi nieruchomościami.
 • Oszczędności - duża liczba obsługiwanych nieruchomości pozwala nam na tworzenie grup zakupowych i efektywne negocjowanie cen w imieniu naszych kontrahentów. Organizujemy cykliczne przetargi na dostawę energii elektrycznej, gazu, usług ubezpieczeniowych, usług bankowych, oraz wszelkich usług związanych z okresowymi obowiązkami utrzymania stanu technicznego nieruchomości.
 • Profesjonalizm - wieloletnie doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług wzbogacony o unikatowe rozwiązania.Innowacyjność - stale śledzimy oraz wdrażamy najnowsze rozwiązania technologiczne:
  • Masowa komunikacja smsowa pozwala na bezpośrednie informowanie każdego członka Wspólnoty Mieszkaniowej o wszelkich awariach, planowanych przerwach w dostawach mediów, przeglądach oraz brakach wpłat. Takie rozwiązanie wpływa również na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Każda aktywność administracji oraz wszelkich wykonawców jest komunikowana w ten sposób mieszkańcom, co zmniejsza ryzyko działań fałszywych wykonawców, coraz częstszych na terenie województwa mazowieckiego.
  • Elektroniczny system głosowania pozwala na szybkie i efektywne głosowanie nad uchwałami w trybie indywidualnego zbierania głosów.
  • Każdy właściciel lokalu otrzymuje dostęp do indywidualnego konta internetowego pozwalającego na bieżąco monitorować stan swoich wpłat, obciążeń oraz rozliczeń finansowych.

ZAPYTAJ O OFERTĘ