Mirjan

Pytania? Zadzwoń do nas (22) 621 69 00

Nieruchomości prywatne

 

OFERTA DLA NIERUCHOMOŚCI - KAMIENIC I LOKALI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ OSÓB FIZYCZNYCH

Usługa ta może mieć charakter kompleksowego zarządzania nieruchomością lub realizacji tylko wybranych czynności z zakresu szeroko pojętej obsługi zarządzania i eksploatacyjno-administracyjnej powierzanej nieruchomości.

W szczególności oferujemy:

  • utrzymywanie nieruchomości na pożądanym poziomie technicznym zgodnie z możliwościami wykorzystania dostępnych środków finansowych przeznaczonych na ten cel, z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm i praw;
  • pełną obsługę techniczną nieruchomości, inwestycji i remontów;
  • pełną obsługę administracyjną i prawną nieruchomości;
  • pełną obsługę finansowo-księgową nieruchomości;
  • zapewnienie serwisu techniczno-eksploatacyjnego;
  • opracowanie planu zarządzania nieruchomością.

Powyższe zadania realizowane są zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami naszego Zleceniodawcy i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów.

Firma MIRJAN za najważniejsze uznaje poszanowanie preferencji Właścicieli i Współwłaścicieli nieruchomości.

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ